تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنی

تحلیل اعادع دادرسی فوق العاده در امور مدنیفایل ورد ۱۶ صفحه یکی از طرق اعتراض به رای دادگاه، اعاده دادرسی می­باشد که البته با وجود شرایط مورد نیاز، طرف معترض می­تواند از رای صادره درخواست اعاده دادرسی نماید. اعاده دادرسی خود به دو دسته اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی فوق العاده تقسیم می­شود. اعاده دادرسی عادی همان است که طرف معترض در صورت وجود شرایط مورد نیاز برای اعاده، دادخواست اعاده خود را به دادگاه تقدیم می­کند لکن اعاده دادرسی فوق العاده که در ماده ۴۷۷ قانوئن آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده اندکی متفاوت است. گرچه می دانیم اعاده دادرسی خود از طرق فوق العاده است و تقسیم آن به عادی و فوق العاده امری است غیر قابل پذیرش. لکن از آنجا که قانونگذار در خصوص طرق فوق العاده اعتراض به احکام، دست به ابداعاتی زده است، در این خصوص به ناچار این تقسیم بندی اساس این پژوهش قرار می­گیرد. از نظر اصول دادرسی کیفری اساساً حکم کیفری،؛ زمانی قطعی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان رسیدگی مجدد نمود، اما با تصویب ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به نظر می رسد برای اعتراض به …

درباره ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + پنج =