پاورپوینت مدیریت هزینه پروژه

پاورپوینت مدیریت هزینه پروژه   22اسلاید   همراه باتصویر در برگیرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه ی مصوب میباشد. مدیریت هزینه پروژه در درجه ی اول به هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیتهای پروژه مربوط میشود. همچنین باید اثر تصمیمات پروژه را بر هزینه استفاده از محصول پروژه مورد ملاحظه قرار داد. این دید وسیعتر به مدیریت هزینه پروژه اغلب هزینه یابی چرخه حیات نامیده میشود. مدیریت هزینه پروژه میبایست نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان پروژه را مدنظر قراردهد. درمواردی که هزینه های پروژه به عنوان جزئی از سیستم پاداش وتشویق مورد استفاده قرارگیرند,هزینه های قابل کنترل وغیرقابل کنترل میبایست به صورت جداگانه برآورد و بودجه بندی شوند تا اطمینان حاصل گردد پاداش نمایانگر عملکرد واقعی است.   ***برنامه ریزی منابع: qتعیین منابع (افراد , تجهیزات , …) و مقداری از هر یک که میبایست برای تکمیل فعالیتهای پروژه مصرف شود و در چه زمانی برای انجام فعالیتهای پروژه مورد نیاز هستند.   *ورودی های برنامه ریزی منابع : س …

درباره ی

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت مدیریت محدوده پروژه

پاورپوینت مدیریت محدوده پروژه پاورپوینت مدیریت محدوده پروژه   34اسلاید عدم تعریف صحیح پروژه و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 12 =