برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

آموزش تصویری مقدماتی پایتون (پایتون در یک روز) قسمت چهارم

آموزش تصویری مقدماتی پایتون (پایتون در یک روز) قسمت چهارم مختصری درباره زبان پایتون خودو فان روسوم در سال ۱۹۹۱، وقتی که تنها ۳۵ سال داشت، زبان برنامه نویسی پایتون رو طراحی کرد که امروزه به عنوان یکی از برترین زبان های برنامه نویسی جهان شناخته میشه و دارای محبوبیت ...

توضیحات بیشتر »

طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD) طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD) ۱۴ صفحه   قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server جداول سیستم دانشگاه    ...

توضیحات بیشتر »

طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD) طراحی پایگاه داده امور مشترکین تلفن همراه به همراه نمودار ER (نمودار ERD) ۱۸ صفحه   قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD      به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server جداول ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم کتابفروشی به همراه نمودار ERD (نمودار ER) ۱۲ صفحه قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD          به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server فهرست مطالب عنوان……………. . . . شماره صفحه ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER) ۱۴صفحه قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD   به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server فهرست مطالب عنوان . . . . . . ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم کتابخانه به همراه نمودار ERD (نمودار ER) ۱۵ صفحه قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server فهرست مطالب عنوان . . . . . ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم بانک به همراه نمودار ERD (نمودار ER) ۱۵ صفحه قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD به همراه فایل Word و فایل پایگاه داده SQL Server فهرست مطالب عنوان . . . . ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER) پایگاه داده سیستم تاکسی تلفنی (تاکسی سرویس) به همراه نمودار ERD (نمودار ER) ۱۸ صفحه قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD           به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server فهرست مطالب ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول صاحبان خودروشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ۳٫ نام ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER

پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER پایگاه داده ورود و خروج کارکنان همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مرخصیشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ کد کارمند ۳٫ کد کارمندی رئسن مربوطه تایید کننده ۴٫ تاریخ گرفتن مرخصی ۵٫ تا تاریخ ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده کافی شاپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده کافی شاپ همراه با نمودار ER پایگاه داده کافی شاپ همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ساختار جدول مسئول کافی شاپشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ موبایل ۶٫ ادرس ساختار جدول مسئول خرید و فروششامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER پایگاه داده داروخانه همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ساختار جدول مسئولین فروششامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ نام ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ موبایل ۶٫ ادرس ساختار جدول کارمندانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER

پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER پایگاه داده شورای حل اختلاف همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول شاکی و متشاکیشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ۷٫ شماره شناسنامه ۸٫ نام پدر ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER

پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER پایگاه داده باشگاه فوتبال همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول بازیکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ تلفن ۵٫ نام پدر ۶٫ شماره شناسنامه ۷٫ کد ملی ساختار جدول مسئولین باشگاه شامل ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ساختار جدول مسئول سیستمشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول دانشجوشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۵٫ تلفن ۶٫ موبایل ۷٫ شماره شناسنامه ۸٫ نام پدر ۹٫ کد ملی ساختار ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER

پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER پایگاه داده مهدکودک همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول اولیاءشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس۱ ۵٫ ادرس ۲ ۶٫ تلفن ۷٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس۱ ۵٫ ادرس ۲ ۶٫ تلفن ۷٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER

پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER پایگاه داده مرکز بازرسی همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول متقاضیشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس۱ ۵٫ ادرس ۲ ۶٫ تلفن ۷٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول دانشجوشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس۱ ۵٫ ادرس ۲ ۶٫ تلفن ۷٫ موبایل ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ آدرس ۶٫ تلفن ۷٫ موبایل ساختار جدول مسئول فروششامل اطلاعات ۱٫ کد مسئول ...

توضیحات بیشتر »

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان ساختار جداول : ساختار جدول دبیرخانهشامل اطلاعات ۱٫ کد ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ نام کاربری ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات ۱٫ کد کارمند ۲٫ نام ۳٫ نام خانوادگی ۴٫ سمت ۵٫ ...

توضیحات بیشتر »