علوم پایه

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی

پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی   نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : اسلاید   بخشی از اسلاید ها : ¡ مقدمه   – اندامهای گیاهی از گروهی از یاخته ها و بافتهای تخصص یافته تشکیل شده اند که وظیفه حمایت ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره انرژی

پاورپوینت درباره انرژی نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۳۹ اسلاید   بخشی از اسلاید ها : قابلیت انجام کار یا ظرفیت انجام کار در یک جسم یا ماده ، انرژی آن جسم می گویند. منبع انرژی زمین نور خورشید است. مقدار ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره فیزیک عمومی

پاورپوینت درباره فیزیک عمومی   نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۱۴۳ اسلاید   بخشی از اسلاید ها : lفیزیک کلاسیک:       ç   مکانیک : اجسام چگونه و چرا حرکت می کنند؟   ç  از نظر نظریه کلاسیک :   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره فیزیک پایه

پاورپوینت درباره فیزیک پایه نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۳۵۲ اسلاید   بخشی از اسلاید ها : •الکترو مغناطیس – سابقه تاریخی   •بار الکتریکی   •رساناها ونارساناها   •قانون کولن   •بار الگتریکی  کوانتیده است   •بار و ماده   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره جزوه درسی فیزیک پایه۲

پاورپوینت درباره جزوه درسی فیزیک پایه۲ نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : 262اسلاید   بخشی از اسلاید ها : هدفهای رفتاری : ۱- آشنایی دانشجویان با انواع بار بر حسب توزیع آنها بر روی جسم   2-محاسبه نیروی برهمکنش دو ذره باردار ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره ادراک و شناخت اکولوژی جنگل

پاورپوینت درباره ادراک و شناخت اکولوژی جنگل نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : 50 اسلاید   بخشی از اسلاید ها : Mycorrhizae قارچ ریشه   Overstory درختان سربالایی یا قد بلند   Photoperiod طول روز   Stratification طبقه بندی یا چینه زنی   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت خواص کولیگاتیو محلول ها

پاورپوینت خواص کولیگاتیو محلول ها پاورپوینت خواص کولیگاتیو محلول ها   25اسلاید خواص کولیگاتیو محلول ها: خواصی که به تعداد ذره های حل شونده ی موجود در محلول بستگی دارند .        ( نه به نوع  یا  خواص شیمیایی ذره ها ) فشار بخار نقطه ی جوش نقطه ی انجماد ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس شیمی تجزیه ۲

پاورپوینت درس شیمی تجزیه ۲ پاورپوینت درس شیمی تجزیه ۲ ۱۸۸اسلاید همراه باتصویر تعادلهای اکسایشی کاهشی و تئوری الکتروشیمیایی عوامل تعیین کننده پتانسیل واکنش: پتانسیل واکنش به:   1- ثابت تعادل واکنش   2- به مقدار اختلاف غلظت شرکت‌کنندگان نسبت به   مقدار تعادل بستگی دارند      پیدا کردن ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس شیمی فیزیک ۱

پاورپوینت درس شیمی فیزیک ۱   پاورپوینت شیمی فیزیک ۱ ۲۴۶اسلاید فصل اول:   گازها و تئوری جنبش مولکولی   هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:   – بیان قانون ایده ال   – معادلات مخلوط گاز ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸     محتویات •فصل های کتاب •عدد نویسی و الگو ها •آمار و احتمال •اندازه گیری •عدد های اعشاری •تقارن و چند ضلعی ها •نسبت ، تناسب و درصد ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری مشخصات فایل عنوان: دقت و خطا در اندازه گیری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹     محتویات مقدمه معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری انواع دقت انواع خطا تقسیم بندی خطا از نظر منشاء خطا های تصادفی تحلیل آماری داده های اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد سنگ

تحقیق در مورد سنگ ۷۹ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق ۱ سنگ یا خاک از نقطه نظر زمین شناسی، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت با موضوع فرصت ها، تهدیدها و افق های آینده شیمی ایران

پاورپوینت با موضوع فرصت ها، تهدیدها و افق های آینده شیمی ایران             لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۵۰ اسلاید قسمتی از متن .ppt : فرصت ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد سنگ شناسی رسوبی

تحقیق در مورد سنگ شناسی رسوبی  صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق طرز قرارگیری دانه ها نحوه آرایش دانه هاو رسوبات در مقدارفضای خالی بین ذرات حایز اهمیت بسزایی است. بطوریکه هرگاه دانه ها ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی

تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی ۳۰ صفحه word |فونت tahoma سایز ۱۴| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق حفاری و دکل حفاری بیش از انجام عملیات حفاری ابتدا می بایستی محل حفاری آماده سازی می شود. برای ...

توضیحات بیشتر »