عمومی و آزاد

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب)

پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۶اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس دوازدهم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس دوازدهم فارسی نهم   سخنان سرشار از حکمت پیامبر بزرگوار اسلام, مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه ای ندارد. طنین دلنشین کلام ایشان, فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشریت است و جان های پاک, پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند. در این درس, بخشی از سفارش پیفمبر اعظم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(ما به مسجد می رویم)

پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(ما به مسجد می رویم) پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(ما به مسجد می رویم) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۴اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان چهارم دبستان(یک نماز و ده رکوع)

پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان چهارم دبستان(یک نماز و ده رکوع) پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان چهارم دبستان(یک نماز و ده رکوع) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۱اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان چهارم دبستان(حرمی با دو گنبد)

پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان چهارم دبستان(حرمی با دو گنبد) پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان چهارم دبستان(حرمی با دو گنبد) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۳اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(نمازدر کوهستان)

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(نمازدر کوهستان) پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(نمازدر کوهستان) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۳اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم دبستان (سخنی که سه بار تکرار شد)

پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم دبستان (سخنی که سه بار تکرار شد) پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان چهارم دبستان (سخنی که سه بار تکرار شد) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۹اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(دیدار دوست)

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(دیدار دوست) پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(دیدار دوست) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۴اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس یازدهم فارسی نهم

پاورپوینت درس یازدهم فارسی نهم   چون رابعه بزرگ شد, پدر و مادرش بمردند و در بصره قحطی عظیم پیدا شد و خواهران متفرق شدند و رابعه به دست ظالمی افتاد. او را به چند درم بفروخت. آن خواجه او را به رنج و مشقت, کار می فرمود. روزی بیفتاد ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودک شجاع)

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودک شجاع) پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودک شجاع) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۰اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول تا دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان

پاورپوینت درس اول تا دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان پاورپوینت درس اول هدیه های آسمان چهارم دبستان(دانه ای که نمی خواست بروید)۱۳اسلاید پاورپوینت درس دوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(کودکی بر آب)۱۶اسلاید پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان چهارم دبستان(ما به مسجد می رویم)۱۴اسلاید پاورپوینت درس چهارم هدیه های ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس نهم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس نهم فارسی نهم   ابوجعفر نصیرالدین محمد بن حسن توسی از علمای بزرگ ریاضی ، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم و نیز از وزیران بزرگ آن دوره است که با تدبیر خاصّی از خرابی شهرها و کشتار دسته جمعی مردم به دست هلاکو حلوگیری کرد. ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(روشن ترین شب)

پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(روشن ترین شب) پاورپوینت درس دهم هدیه های آسمان چهارم دبستان(روشن ترین شب) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۱اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس دوم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس دوم فارسی نهم   نکات کلیدی درس لغات و معنی عجایب: ج عجیب و عجیبه ، شگفتی ها صنع: آفرینش ، آفریدن جواهر: ج جوهر ، سنگ گران بها تعالی: برتری، برتر است او حق: از نام های خدا، ضد باطل نهر: جوی ، رودخانه معادن: ج ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول فارسی نهم

پاورپوینت درس اول فارسی نهم     آفرینش  همه  تنبیه  خداوند  دل است توضیحات:    تنبیه: آگاه کردن  -  خداوند دل: انسان های عارف و خداشناس  -  دل نداشتن: نداشتن ذوق واحساس – آرایه: مراعات (در و دیوار    ،آرایه تکرار(دیوار) – دارای ۳جمله  ،واژه آرایی: الف ون معنی شعر: تمام ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس هشتم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس هشتم فارسی نهم   تقویت باور درونی به « حب الوطن من الایمان » اهداف آموزشی آشنایی با نثر میهنی و لحن میهنی تقویت حسن وطن دوستی و وطن پرستی آشنایی با نمونه نثر خاص اکبری شلدره آشنایی با آرایه تضاد و افزایش موسیقی معنوی   این ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس دهم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس دهم فارسی نهم     آشنایی بانمونه نظم معاصر و شخصیّت مذهبی « شهید فهمیده » اهداف آموزشی آشنایی با مردان ایثارگر تاریخ ایران چون فهمیده، آرش و … تقویت وطن پرستی و ایثار و شجاعت آشنایی با نمونه ای از شعر نوی معاصر آشنایی با آرایه ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی نهم   آشنایی با نمونه ای از نظم فارسی و محتوای « امیدواری » اهداف آموزشی تقویت روحیه امیدواری در برابر حوادث و مشکلات آشنایی با حافظ و نمونه شعر ایشان آشنایی با تخلص در شعر فارسی آشنایی با شکل های گوناگون واژه « اگر، ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس چهارم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس چهارم فارسی نهم   اهداف آموزشی آشنایی با نمونه های سخنان و ابیات ادبی در باب هم نشین ترغیب دانش آموزان به دقت در انتخاب دوست آشنایی با مضرات همنشین بد در اندیشه بزرگان علم و دین آشنایی با صفت های ساده ، برتر و برترین   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس ششم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس ششم فارسی نهم     اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نثر فارسی با محتوای اخلاقی تقویت اخلاق اسلامی در نوجوانان آشنایی با نمونه ای از نثر تعلیمی قابوس نامه و اخلاق ناصری تقویت داشتن گوش پند نیوش در گروه سنی این دوره آشنایی با انواع ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس سوم فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس سوم فارسی نهم   اهداف آموزشی آشنایی با نمونه ای از نثر تعلیمی معاصر آشنایی با پروین اعتصامی و نمونه ای از قطعه های او آشنایی با دوره نوجوانی و جوانی و تقویت پندپذیری آشنایی با لحن تعلیمی و خوانش آن آشنایی با پرسش تاکیدی و استفهام ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت تدریس درس اول فارسی نهم

پاورپوینت تدریس درس اول فارسی نهم   تخلص خود را از نام سعدبن ابی بکر بن سعد زنگی ولیعهد مظفرالدین ابوبکر گرفت. هر وقت سعدی در شیراز بود در خدمت این ولیعهد ادب پرور به سر می برد.    سعدی در نظامیه بغداد تحصیل کرد. دانشجویان دانشگاه نظامیه عبارت بودند ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفدهم فارسی نهم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی نهم   به عنوان نمونه, آنجا که شازده کوچولو باروباه و کارفرما صحبت می کند, لازم است لحن گفت و گو استفاده شود؛ به گونه ای که داستان, شنونده را تحت تاثیر قرار دهد و در او کشش و انتظار ایجاد کند. همچنین با درنگ های ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی نهم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی نهم   پیش از هرچیز برایت آرزومندم که به خوبی ها عشق بورزی و نیکان و نیکویی ها به تو روی بیاورند.   آرزو دارم دوستانی داشته باشی, برخی نا دوست و برخی دوست دار که دست کم, یکی در جمعشان مورد اعتمادت باشد.   این ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی نهم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی نهم   لحن عاطفی با احساسات, عواطف و  خواست های انسان پیوند دارد و در پهنه های گوناگون نظم و نثر, خود را آشکار می سازد. این لحن, کاربرد گسترده ای در شعر دارد. خوانش متن با این لحن, با کشش آوایی و نرمی آهنگ کلام ...

توضیحات بیشتر »