بایگانی برچسب: برش

وکتور ریش-وکتور سیبیل-وکتور مرد-لگوی سلمانی-لگوی آرایشگاه-وکتور مو-مدل مو-مدل سیبیل-مدل ریش-وکتور عینک-فایل کورل

وکتور ریش-وکتور سیبیل-وکتور مرد-لگوی سلمانی-لگوی آرایشگاه-وکتور مو-مدل مو-مدل سیبیل-مدل ریش-وکتور عینک-فایل کورل … دریافت فایل

توضیحات بیشتر »

دانلود الگوهای برش ساعت مزین به نام مبارک دوازده امام معصوم علیهم السلام (ساعت ۱۲ امام) – طرح وکتور

دانلود الگوهای برش ساعت مزین به نام مبارک دوازده امام معصوم علیهم السلام (ساعت ۱۲ امام) – طرح وکتور فرمت CDR DXF لایه باز الگو، طرح، وکتور، لایه باز، ساعت، دکوراتیو، ساعت دوازده امام، ساعت ۱۲ امام معصوم، برش، لیزر، لیزرکات، سی ان سی، تزئنی، زینتی، مزین به نام مبارک ...

توضیحات بیشتر »

دانلود الگوهای برش جعبه چای کیسه ایی – تی بگ باکس – طرح وکتور

دانلود الگوهای برش جعبه چای کیسه ایی – تی بگ باکس – طرح وکتور فرمت CDR الگو، برش، طرح، وکتور، لیزر، لیزرکات، سی ان سی، جای چای کیسه ایی، تی بگ باکس، باکس … دریافت فایل

توضیحات بیشتر »

دانلود الگوهای برش ۱۰ طرح مختلف قاب عکس (طرح وکتور) – کد ۱۰۱۱

دانلود الگوهای برش ۱۰ طرح مختلف قاب عکس (طرح وکتور) – کد ۱۰۱۱ فرمت DXF FRW الگو، طرح، وکتور، برش، قاب، عکس، لیزر، لیزرکات، فریم، سی ان سی، استیکر دیواری … دریافت فایل

توضیحات بیشتر »

شلف و طبقه دیواری تزئینی کد ۸۰

شلف و طبقه دیواری تزئینی کد ۸۰ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۵۱

دیوار کوب طرح شماره ۵۱ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۵۵

دیوار کوب طرح شماره ۵۵ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۶۰

دیوار کوب طرح شماره ۶۰ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۴۹

دیوار کوب طرح شماره ۴۹ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۵۰

دیوار کوب طرح شماره ۵۰ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۴۸

دیوار کوب طرح شماره ۴۸ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۴۲

دیوار کوب طرح شماره ۴۲ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۴۵

دیوار کوب طرح شماره ۴۵ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۸

دیوار کوب طرح شماره ۳۸ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۹

دیوار کوب طرح شماره ۳۹ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۴۰

دیوار کوب طرح شماره ۴۰ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۶

دیوار کوب طرح شماره ۳۶ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۷

دیوار کوب طرح شماره ۳۷ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۳

دیوار کوب طرح شماره ۳۳ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »

دیوار کوب طرح شماره ۳۴

دیوار کوب طرح شماره ۳۴ طرح فوق با فورمت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو ) تقدیم گردیده که کاملا آماده برای کار با دستگاه لیزر و یا سی ان سی میباشد همچنین میتوان برای استفاده از دستگاه اسکرول ساو و یا اره مویی دستی و ...

توضیحات بیشتر »