بایگانی برچسب: پایه یازدهم

پاورپوینت درس ششم علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی (مجاز)

پاورپوینت درس ششم علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی (مجاز) پاورپوینت درس ۶ علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی(مجاز) این پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش در ۱۴ اسلاید تهیه شده به همراه پاسخ به خود ارزیابی درس به صورت کامل و جامع مناسب برای معلمان و دانش آموزان پایه یازدهم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی (درس ششم : مجاز)

پاورپوینت درس ششم علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی (درس ششم : مجاز) پاورپوینت درس ۶ علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی(مجاز) این پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش در ۱۴ اسلاید تهیه شده به همراه پاسخ به خود ارزیابی درس به صورت کامل و جامع مناسب برای معلمان و دانش ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی(پایه های آوایی همسان(۲))

پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی(پایه های آوایی همسان(۲)) پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی(۲)پایه یازدهم انسانی(پایه های آوایی همسان(۲)) این پاورپوینت آموزشی و قابل ویرایش در ۱۹ اسلاید تهیه شده به همراه پاسخ به خود ارزیابی درس به صورت کامل و جامع مناسب برای معلمان ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل ۷ : تولید مثل )

پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل ۷ : تولید مثل ) پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی(فصل ۷ : تولید مثل ) فصل ۷ : تولید مثل تعداد اسلاید :   65 اسلاید    شامل : گفتار ۱ : دستگاه تولید مثل در مرد ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار۳ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار ۳ : رشد و نمو جنین )

پاورپوینت گفتار۳ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار ۳ : رشد و نمو جنین ) پاورپوینت گفتار۳ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی(فصل تولید مثل ) گفتار ۳ : رشد و نمو جنین تعداد اسلاید :   21 اسلاید       ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار۴ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار۴: تولید مثل در جانوران )

پاورپوینت گفتار۴ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار۴: تولید مثل در جانوران ) پاورپوینت گفتار۴ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی(فصل تولید مثل ) گفتار ۴ : تولید مثل در جانوران تعداد اسلاید :   14 اسلاید       ویژگی های ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار۲ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی ( فصل تولید مثل , گفتار ۲ : دستگاه تولید مثل در زن )

پاورپوینت گفتار۲ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی ( فصل تولید مثل , گفتار ۲ : دستگاه تولید مثل در زن ) پاورپوینت گفتار ۲ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی گفتار ۲ :  دستگاه تولید مثل در زن تعداد اسلاید : ۲۱ اسلاید       ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار۱ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار ۱ : دستگاه تولید مثل در مرد )

پاورپوینت گفتار۱ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی (فصل تولید مثل , گفتار ۱ : دستگاه تولید مثل در مرد ) پاورپوینت گفتار۱ فصل هفتم زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی(فصل تولید مثل ) گفتار ۱ : دستگاه تولید مثل در مرد تعداد اسلاید :   14  اسلاید   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هشتم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی اقتصادی( تجارت و اقتصاد جهانی)

پاورپوینت درس هشتم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی اقتصادی( تجارت و اقتصاد جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی فرهنگی)

پاورپوینت درس ششم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی فرهنگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس چهارم جغرافیای دو پایه یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین) رشته انسانی

پاورپوینت درس چهارم جغرافیای دو پایه یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۴۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس پنجم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی زیستی) رشته انسانی

پاورپوینت درس پنجم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی زیستی) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۴۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ جغرافیا ۲ پایه یازدهم (ژئـوپـلیتیـک) رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۱ جغرافیا ۲ پایه یازدهم (ژئـوپـلیتیـک) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی اقتصادی کشاورزی و صنعت)

پاورپوینت درس هفتم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی اقتصادی کشاورزی و صنعت) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دوم جغرافیای دو پایه یازدهم (انسان و ناحیه) رشته انسانی

پاورپوینت درس دوم جغرافیای دو پایه یازدهم (انسان و ناحیه) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس یکم جغرافیای دو پایه یازدهم (معنا و مفهوم ناحیه) رشته انسانی

پاورپوینت درس یکم جغرافیای دو پایه یازدهم (معنا و مفهوم ناحیه) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سوم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی آب و هوایی) رشته انسانی

پاورپوینت درس سوم جغرافیای دو پایه یازدهم (نواحی آب و هوایی) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۴۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس پنجم انسان ومحیط زیست (زباله ,فاجعه محیط زیست)

پاورپوینت درس پنجم انسان ومحیط زیست (زباله ,فاجعه محیط زیست) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۱ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۱ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (جهاد در راستای ولایت ظاهری)رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۱   دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس یازدهم  : جهاد در راستای ولایت ظاهری تعداد اسلاید :  18  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۲ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (عصرغیبت امام زمان)رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۲ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (عصرغیبت امام زمان)رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۲  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس دوازدهم  :  عصرغیبت امام زمان تعداد اسلاید : ۱۸  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۴ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (مرجعیت و ولایت فقیه)رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۴ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (مرجعیت و ولایت فقیه)رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۴  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس چهاردهم  :  مرجعیت و ولایت فقیه تعداد اسلاید : ۲۰  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۵ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رهبری و مردم )رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۵ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رهبری و مردم )رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۵  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس پانزدهم  : رهبری و مردم تعداد اسلاید : ۱۷  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۶ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم ( عزت نفس )رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۶ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم ( عزت نفس )رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۶  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس شانزدهم  :  عزت نفس تعداد اسلاید :۱۷  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  تمام ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۱۷ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (زمینه های پیوند )رشته انسانی

پاورپوینت درس ۱۷ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (زمینه های پیوند )رشته انسانی پاورپوینت درس ۱۷  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس هفدهم  :  زمینه های پیوند تعداد اسلاید : ۱۸  اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ۷ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (امامت, تداوم رسالت)رشته انسانی

پاورپوینت درس ۷ دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (امامت, تداوم رسالت)رشته انسانی پاورپوینت درس ۷  دین و زندگی ۲ پایه یازدهم (رشته  انسانی) درس هفتم  :  امامت, تداوم رسالت تعداد اسلاید : ۲۳   اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت در این پاورپوینت  ...

توضیحات بیشتر »